DIGI-TV: Dopĺňame ďalšie voľné satelitné stanice... ČASŤ 4.

Autor: Štefan 'Dominik' Sabo | 11.6.2006 o 8:00 | Karma článku: 10,22 | Prečítané:  79756x

Po inštalácii satelitného kompletu HUMAX DIGI+ pre sledovanie DIGI-TV väčšina užívateľov zistí, že príjem voľných programov z družice Intelsat 10-02 z ktorej vysiela paket DIGI-TV je veľmi obmedzená. Je viacero možností ako si rozšíriť ponuku programov, tentokrát si priblížime niektoré z nich... ČASŤ 4 – nastavujeme HUMAX DIGI+ pre príjem z viacerých LNB...

 foto: autor

DOLEŽITÉ: Vyvarujte sa zapájaniu/odpájaniu LNB pokiaľ je koaxiálny kábel zapojený do satelitného príjmača! Aj vypnutý receiver v pohotovostnom (stand-by) režime napája LNB a mohli by ste si ho ZNIČIŤ. Niekto bude protestovať, že dnešné LNB sú dostatočne chránené, ale myslím, že nik netúži si odpáliť niekoľko sto korún kvôli vlastnej hlúposti. Budte obzvlášť opatrní vždy, keď narábate s LNB a to kedykoľvek!. NEZABUDNITE, že na streche už máte napevno zapojené všetky LNB do prepínača a stačí málo, aby ste si ich zničili.


Najprv potrebujeme štandardne nastavený príjmač, toto dosiahneme nasledovne:

Alt. 1: Pred zmenou nastavenia odporúčam uviesť zariadenie do výrobného stavu, čo znamená kompletné vynulovanie všetkých nastavení a už naladených kanálov, vyhneme sa tým problému, že sme predtým niečo niekde nastavili tak, ako nebolo potrebné a ani o tom teraz už nevieme. POZOR! Stratíte VŠETKY nastavenia. Stačí nám na to nasledovný postup:

MENUINŠTALÁCIA (zadať heslo, viď nižšie) – 6 VÝCHODZIE NASTAVENIA – potvrdiť ANO (ak si následne žiada ešte heslo tak ho zadať). Ak si nieste istí, že dokážete naspäť vybrať správne položky, ktoré Vám satelitný príjmač ponúkne po takomto kroku, radšej sa ho vyvarujte a nerobte ho, použite alternatívu 2

Alt. 2: Ak ste si istí, že všetky nastavenia sú v poriadku, resp. sú tak, ako ich nastavil sám satelitný príjmač, prípadne sa bojíte alternatívy 1, môžete iba vymazať všetky už naladené kanály bez toho, aby ste museli mazať iné nastavenia. Postup je nasledovný:

MENUEDITOVAŤ KANÁLY - stlačiť OK

1 EDITOVAŤ ZOZNAMY KANÁLOV - stlačiť OK, alebo šípku doprava

zadať HESLO (viď nižšie)

dostanete sa na zoznam už naladených kanálov, šípkou DOPRAVA sa dostanete do stĺpčeka s ponukami, šípkami hore/dolu zvolíte

VYBRAŤ VŠETKO – potvrdiť stlačením OK

značia sa Vám všetky kanály a opäť šípkami hore/dolu prejdete na ponuku

VYMAZAŤ - potvrdíte stlačením OK – ak sa to ešte opýta či naozaj chcete spraviť, potvrdíte že ÁNO,

prípadne zadáte HESLO.

Po vymazaní všetkých kanálov stisnete 2x šípku DOĽAVA, opýta sa Vás to, či chcete naozaj zapísať zmeny, potvrdíme to.

Môžeme následne opustiť menu tlačidlom EXIT, nemali by sme mať žiadne kanály naladené.

Ak nevymažete pôvodné kanály a LNB, z ktorého budete príjmať DIGI-TV máte na inom, než LNB1-A vstupe prepínača, ostanú Vám v menu nepoužiteľné kanály. Pokiaľ nezadáte aj paketu DIGI-TV správny DiseQc signál, po prepnutí z iných kanálov sa Vám nie vždy prepne prepíač späť na LNB1-A.

Štandardne je HUMAX DIGI+ nastavený tak, že umožňuje naladiť iba kanály z jednej družice a to samozrejme INTELSAT 10-02, kde je vysielaný paket DIGI-TV. Dokonca, so starším firmwarom v tomto nastavení Vám nenájde ani tých zopár FTA programov navyše, ktoré sú na pozícii 1W (teda Intelsat 10-02, Thor 2, Thor 3). Receiver nájde 84 až 109 TV a 7 až 70 RADIO programov, teda všetky DIGI-TV a to aj vrátane rumunských, či maďarských programov, ktoré nie je možné dekódovať ani keď máte kompletnú ponuku, ktorá je k dispozícii pre slovenských abonentov tejto služby. Osobne tieto programy NEMAŽEM, iba ich presúvam na koniec zoznamu, kde mi vôbec nevadia. Samozrejme, je na každom, či si ich nechá v zozname kanálov, receiver umožňuje až 2500 predvolieb.


Kedže máme na streche viac LNB, radi by sme, ak by sme ich využili naplno. Základný postup je nasledovný:

MENU – stlačiť príslušné tlačidlo na diaľkovom ovládači

INŠTALÁCIA (pravdepodobne budete požiadaní o heslo, ak ste ho nemenili, od výroby by malo byť 0000, prípadne Vám dealer toto heslo oznámil. Je zhodne s heslom pre rodičovský zámok, ktorým môžete zamknúť nežiadúce programy.) - prejsť do ponuky INŠTALÁCIA

1 ANTENNA SETTING (aj v slovenskom menu bohužiaľ tento názov ostal nezmenený) – vstúpime do tohto submenu.

Zvolíme si najprv správny satelit z ponuky, ktorý budeme nastavovať, následne pokračujeme.

5 DISEqC input - vidíme, že tento je DISABLE (vypnutý) v tomto prípade nám ide len signál z hlavného LNB, ktoré máme pripojené na vstup LNB1 – A na prepínači, nakoľko neposielame žiaden signál, prepínač sa teda prepína do nulového módu, teda priechodný je práve vstup LNB1 - A, prejdeme na túto položku a buď to cez tlačidlo OK, alebo šipkou doprava sa dostaneme do rolovacieho menu, ktoré nám ponúka nasledovné ponuky:

Disable

DISEqC A

DISEqC B

DISEqC C

DISEqC D

DISEqC A for 2.0

DISEqC B for 2.0

DISEqC C for 2.0

DISEqC D for 2.0

Tone Burst A

Tone Burst B

Prepneme sa najprv na položku DISEqC A, nakoľko máme DiseQc verzie 1.2 prepínač (ak by sme mali verziu 2.0, logicky sa prepneme na patričné A-čko pre dvojkový systém), tým pošleme signál že chceme vstup LNB1 – A, kde máme DIGI-TV.

Šípkou doľava opakovane sa vrátime do menu INŠTALÁCIA a zvolíme si:

2 AUTOMATICKÉ HĽADANIE – potvrdiť OK

v nastavení satelitu by sme mali vidieť INTELSAT 1002, typ hľadania ALL, typ kanála VŠETKO, pokiaľ nie, upravíme pomocou diaľkového aby to takto bolo (pokiaľ budeme na ďalších družiciach používať rovnaký postup ale pri iných príkazoch DiseQc, teda B, C, prípadne aj D, je vhodné upraviť TYP HĽADANIA na FTA, nebude nám to hľadať zbytočne kódované programy, ktoré by sme aj tak následne mazali, ale pri DIGI-TV potrebujeme najmä tie! Rovnako tak si zvolime pri B,C,D patričnú družicu, ktorú tam máme nastavenú. Ak je alternatívny satelit povolený, systém si, ak nenájde v zozname danú družicu, identifikuje družicu sám a zaradí ju do zoznamu).

pokiaľ je všetko správne nastavené, prejdeme na položku HĽADAŤ a potvrdíme stlačením OK

Vyhľadajú sa nám jednotlivé kanály, ktoré sú k dispozícii na tomto LNB. Pozor však, že nie úplne všetky, tu narazíme práve na obmedzenie, že z výroby je príjmač nastavený tak, že hľadá iba vlastné kanály DIGI-TV, záleží, ktorý firmware je v príjmači. Novší firmware má toto obmedzenie už zrušené a vyhľadáva všetky dostupné kanály.

Novo nájdené kanály (aj rádia) sa nám zobrazia bielym písmom, znak štvorca s dvojznakovou skratkou kódovacieho systému predstavuje kódovaný kanál, žltou farbou uvidíme tie, ktoré už sme mali nájdené predtým (ak sme nemazali zoznam kanálov).

Stlačíme tlačidlo ULOŽIŤ (teda ak nechceme manipulovať so zoznamom, to ale radšej až neskôr, po kompletnom naladení). Celý proces prebehne až do 100 percent. Po stlačení EXIT by sme mali mať k dispozícii všetky uložené kanály, zatiaľ netriedené z daného LNB. Napriek všetkému, môže sa stať, že niektoré nájdené kanály mimo paket DIGI-TV budú hlásiť, že sú kódované, tieto môžeme spokojne vymazať (nemažeme kódované kanály DIGI-TV ktoré nemožeme sledovať len preto, že nemáme oprávnenie), to isté platí aj o niektorých rádiách.

07.06.2006 nadránom som týmto spôsobom naladil 110 TV a 72 RADIO kanálov na Intelsate 10-02 + Thor 2,3 na pozícii 1W, vrátane rumunských kódovaných programov. Až časom spoločnosť vstúpi na český trh, bude ich o čosi viac.

Pre LNB2 – B a LNB3 – C, prípadne aj LNB4 – D opakujeme ten istý postup, pričom si najprv prepneme v menu INŠTALÁCIA - ANTENNA SETTING na patričný DiseQc vstup, čím donútime prepínač aby nám spravil priechodným príslušnú cestu. Nemusíme sa báť, nepremažú sa nám už nájdené kanály z predvoľby A, keď budeme ladiť predvoľbu B, ani z predvoľby B, keď budeme ladiť predvoľbu C, atď. Príjmač automaticky zaradí príslušné nájdené kanály a odsúhlasené od najbližšieho voľného TV alebo RADIO kanálu. Upozorňujem, že je vhodné predvoľby B,C,D hľadať s filtrom iba FTA programov, aby ste nemuseli vymazávať zbytočne veľké množstvo kódovaných staníc z iných družíc, ktoré aj tak v HUMAX DIGI+ budu iba zbytočne zaberať pozície, pretože ich nebude možné dekódovať..

Po dokončení vyhľadávaní na všetkých zapojených DiseQc vstupoch Vám v príjmači ostane hrubý zoznam TV a RADIO staníc a tá pravá zábava v podobe zoraďovania, vymazávania nezaujímavých, presúvania aby ste to mali podľa svojej logiky, môže začať. Ide to samozrejme aj cez počítač, kedže receiver disponuje dátovou zásuvkou RS-232c, ale musíte mať patričný kábel ako aj software v počítači. Ide to celkom logicky aj z diaľkového ovládania, len si stačí zvyknúť na určitý systém. Pri použití 4 LNB (Intelsat 10-02 pre DIGI-TV, HotBird, Astra 1, Astra 2 (alebo 3) máme k dispozícii cca 1000 kanálov (nehľadali sme ale kódované programy na LNB 2 – 4, bolo by ich oveľa viac).

Po všetkých úpravách a presunoch, keď budete prechádzať medzi jednotlivými kanálmi, príjmač si zabezpečí, aby po prepnutí na kanál ktorý ma označený ako B, odoslal signál DiseQc B a tým pripojil LNB2, po prepnutí na kanál označený ako C LNB3 a pod. Môže sa stať, že prepnutie bude trvať aj 2-3 sekundy, ale to len vo veľmi výnimočných situáciach, zvyčajne k prepnutiu a spusteniu správneho LNB dôjde do 1 sekundy od pokynu na prepnutie.

TIP: ak pozeráte nejaký program/počúvate rádio a nepáči sa Vám, nemusíte ísť zložito do menu, stačí stlačiť červené tlačidlo OPT+ a vybrať si možnosť VYMAZAŤ, po potvrdení a zadaní hesla sa daný kanál vymaže a všetky ktoré sa nachádzajú za ním sa posunú o pozíciu nižšie, aby sa zaplnila práve vzniknutá medzera.

BTW: ten, kto nerozumie vyššie uverejneným postupom, radšej nech to nechá tak a nechá si nastaviť multifeed ako aj príjmač autorizovanou firmou! Vyhne sa tak zbytočným nákladom, keď si zničí zariadenia, prípadne vymaže settingy!!! Na niektoré otázky som schopný odpovedať aj v diskusii, prípadne cez e-mail, ale nečakajte prosím, že mám liek na všetky problémy, čo ovládam, to ešte napíšem do ďalších článkov.

Vysvetlivky:

FTA – voľne šírené programy TV a Rádio na danom satelite/transpordéri. Voľne v tomto prípade znamená, že tieto programy nie sú kódované a teda na ich príjem Vám stačí iba správne nastavená parabola a patričné nastavenia v príjmači, ako aj ich vyhľadanie a uloženie na pozície v príjmači.

CAT – dalo by sa zjednodušene povedať, sa jedná o všetky programy, ktoré sú kódované nejakým z používaných kódovacích systémov. Je nutné si uvedomiť, že Vaša prístupová karta je v systéme NAGRAVISION2, pričom prístupové práva na karte umožňujú dekódovať iba príslušné programy z paketu DIGI-TV. To znamená, že aj keby bolo v systéme NAGRAVISION2 kódovaných ďalších 100 paketov, na 1001 percent ich nedekódujete, nakoľko nemáte oprávnenie. Už nehovoriac o dekódovaní iných CAT systémov (Viacess, Cryptoworks, atď. atď).

VÝCHODZIE NASTAVENIA – po zadaní obnovenia východzích nastavení sa príjmač vráti do stavu, ako ste si ho doniesli domov, teda bez akýchkoľvek nastavení a pod. Vhodné, keď niečo vážnym spôsobom pokazíte v nastaveniach a z toho titulu nie je možná správna funkcia zariadenia. Pozor, stratia sa VŠETKY nastavenia!

KAPACITA RECEIVERA – receiver HUMAX DIGI+ umožňuje uložiť až 2500 pozícií, pričom sa počítajú TV aj Rádia dokopy. Pre bežné použitie je to viac, ako dosť a osobne dosť pochybujem, že sa nájde niekto, kto mimo DIGI-TV iba FTA programami túto kapacitu zaplní a dokáže ju aj sledovať.

OTA – poskytovateľ môže na diaľku aktualizovať Váš software v príijmači cez tzv. OTA protokol. Znamená to, že cez satelit si príjmač stiahne a nainštaluje upgrade softwarovej časti. Pred takouto aktualizáciou sa Vás však opýta, či s ňou súhlasíte. Môže to byť nepríjemné, ak práve nahrávate nejaký film na videozáznam, kde budete mať nejakú dobu v obraze dialóg, kde sa Vás zariadenie pýta, či môže začať. Našťastie, malo by to ísť vypnúť a aktualizácie riešiť manuálne, alebo cez počítač a kábel. Tí, ktorí majú zariadenie zo série SRR vedia, že práve takýmto spôsobom sa im do zariadenia dostala slovenčina, ktorá v pôvodnej rumunskej verzii nebola. Zariadenia série SPH už sú od dodávateľa aktualizované na poslednú verziu firmware.

Upozornenie: Vzhľadom na to, že v zariadení HUMAX DIGI+ je vložená originálna karta od DIGI-TV, je potrebné si uvedomiť, že žiadnym z následne popisovaných spôsobov nebudete môcť príjmať iné kódované pakety bez nutnosti vlastniť ďalšie prídavné kódovacie karty, prípadne ďalšie zariadenia. Spôsoby rozšírenia ktoré uvádzam sledujú cieľ v podobe umožnenia príjmu tzv. FTA, teda voľných programov, ktoré sú vysielané z iných družíc a nechcú byť návodom na nelegálny príjem platených DTH systémov!


Poznámka autora: Tento článok si nekladie za účel rozobrať zďaleka všetky možnosti ktoré sa ponúkajú, ani komplikovaným spôsobom obsiahnuť náročné technické detaily takýchto postupov. Chce byť len načrtnutím možností pre tých, ktorí nemajú vedomosti, že sa vôbec čosi takéto dá realizovať. Autor nie je žiaden profesionál v oblasti satelitnej techniky. Toto primerane bude platiť aj na následné články, ktoré budú uverejnené na autorovom blogu v najbližších dňoch.

Foto: autor.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Komentár Petra Schutza

Najsilnejšie protipandemické opatrenie je osobný lockdown

Zabudli povedať najdôležitejšiu informáciu.


Už ste čítali?